Styret i CK Jarlsberg 2018


Dagens styre består av:

Leder: Lars Gran
Nestleder: Trond Åge Ottesen
Økonomi: Pål Evjue

Styremedlem 1: Morten Bjodal
Styremedlem 2: Robert Whalross
Styremedlem 3: Jon I Olsen
 
Varamedlem 1: Tom Gran Fredriksen
Varamedlem 2: Pål Sødem Valle  


Dagens styret  består av totalt 6 faste medlemmer og 2 vara medlemmer. Det vil være høy prioritet og få valgt inn en eller flere kvinner til styre fra og med 2019.  

Årsmøtet

Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og avholdes hvert år i mars måned. Årsmøtets oppgaver er nærmere beskrevet i klubbens lov. Der fremgår det også hvordan årsmøtet skal innkalles. Gruppene skal ha medlemsmøte innen 31. januar.

For å ha stemmerett og være valgbar må et medlem ha fylt 15 år, vært medlem i klubben i minst én måned og ha betalt kontingent.

Innkalling til årsmøtet annonseres på klubbens hjemmeside og sosiale medier.

Årsmøtet legger grunnlaget for klubbens virksomhet og styrets arbeid. Alle som ønsker å være med på å bestemme hva klubben skal gjøre, og hvordan den skal drives, bør delta på årsmøtet. Protokollen fra årsmøtet legges ut på klubbens hjemmeside.